+48 697 097 742  

Podział towarów według kodu kreskowego

Podział towarów według kodu kreskowego to z pewnością jeden z najskuteczniejszych sposobów zarządzania stanami magazynowymi, który daje możliwość ciągłej kontroli przepływu poszczególnych towarów. Metoda ta ma jeszcze większe znaczenie w przypadku zarządzania magazynem, w którym znajdują się różne rodzaje produktów, przeznaczone dla różnych sprzedawców. Porządek jest zatem niezbędny, aby lepiej zarządzać różnymi kategoriami produktów, a można go zachować tylko dzięki prawidłowej i terminowej identyfikacji towarów znajdujących się w magazynie, a także tych, które codziennie do niego wchodzą i wychodzą.

Podział produktów według kodu kreskowego nie oznacza rezygnacji z innych rodzajów podziałów (tego według kodu artykułu i według kategorii handlowej). Różne rodzaje organizacji towarów mogą współistnieć bez problemów, ale konieczna jest pewna koordynacja między nimi, a przede wszystkim uporządkowanie ich w programie, który pozwala zarządzać magazynem i pozyskiwać w dowolnym momencie wszystkie niezbędne informacje.

Podział towarów według kodu kreskowego

W przypadku magazynów handlowych towar, który do nich przybywa, posiada już kod kreskowy nadany przez producenta danego produktu. Kody kreskowe są jednoznaczne, czyli odnoszą się wyłącznie do danego rodzaju produktu, co pozwala uniknąć pomylenia ich z produktami podobnymi. Zatem podział towarów według kodu kreskowego jest bardzo łatwy do przeprowadzenia. Towary wchodzące do magazynu, które już posiadają kod kreskowy, są rejestrowane za pomocą odczytu kodu kreskowego dokonanego przez czytnik optyczny. Czytnik przenosi informacje dotyczące odczytanego kodu do programu zarządzającego magazynem, który rejestruje przychodzący produkt i przypisuje go do wcześniej ustawionego kodu artykułu lub do zidentyfikowanej kategorii produktu dla danego rodzaju produktu.

To samo ma miejscu w przypadku wyjścia produktu z magazynu.

Przed przygotowaniem dostawy lub wysyłki produktów, dokonywany jest odczyt kodu kreskowego umieszczonego na opakowaniu. Chodzi o ten sam kod kreskowy odczytywany przy wejściu produktu, ale tym razem informacje są zapisywane między wyjściami tak, aby wiedzieć, że tego produktu nie ma już w magazynie. Informacje te, wykrywane dzięki zwykłemu odczytowi kodów kreskowych za pomocą czytnika optycznego, są bardzo ważne, aby wiedzieć w każdej chwili, jakie są stany magazynowe dotyczące każdego produktu znajdującego się w nim.

Procedura łatwa, ale o zasadniczym znaczeniu

Przeprowadzenie podziału towarów według kodu kreskowego jest naprawdę proste. Jeżeli w pozostałych dwóch typach organizacji produktów konieczne jest ustalenie klasyfikacji i własnych kodów alfanumerycznych, to w tej metodzie wystarczy użyć czytnika optycznego, aby znaleźć wszystkie potrzebne nam informacje, które są już zawarte w kodzie kreskowym umieszczonym przez producenta.

Te informacje, jeśli zostaną prawidłowo przekazane do programu zarządzającego, pozwalają na zorganizowanie pracy magazynu w sposób ukierunkowany, biorąc pod uwagę przychodzące i wychodzące towary.

Pozwala nam to znacznie obniżyć koszty zarządzania magazynem, unikając popełnienia błędów, które mogą doprowadzić nawet po pewnym czasie do poniesienia przez firmę wysokich kosztów.

Jesteś gotowy, aby zaoszczędzić na kosztach zarządzania?

Skontaktuj się z nami, aby uzyskać bezpłatną indywidualną konsultację

Image

© G&G - PL1180937920 | Powered by ML Soluzioni Web