+48 697 097 742  

Podział towarów według kategorii handlowych

Prawidłowe zarządzanie magazynem i całym działem logistycznym wiąże się z porządkiem i z podziałem towarów na sektory. Tylko dzięki podziałowi towarów w magazynie w sposób uporządkowany i precyzyjny można uniknąć błędów typu zbyt duża liczba pewnych produktów lub niedobór innych. Są to błędy bardzo łatwe do popełnienia, ale które mają poważne konsekwencje dla firmy z ekonomicznego punktu widzenia. Zatem uporządkowanie magazynu jest niezbędne, aby działał on dobrze i płynnie.

Dlatego firma G&G uważa za ważne odpowiednie podzielenie towarów, stosując różne rodzaje kryteriów, z których jednym jest podział według kategorii handlowych. Podział ten może być przydatny w każdym obszarze handlowym, ale szczególnie w magazynach, które przechowują różne rodzaje produktów. Mamy tu na myśli na przykład magazyny dużych sieci odzieżowych i obuwniczych, ale także supermarketów, które sprzedają bardzo różnego rodzaju produkty.

Prawidłowe skatalogowanie towarów jest również niezbędne do obliczenia wskaźnika rotacji zapasów, czyli wskaźnika stanu zapasów, który pokazuje, ile razy zapas był przekształcony w gotowy wyrób w danym okresie. Jest to ważny wskaźnik, który pozwala nam zrozumieć okres zwrotu inwestycji poczynionych dla każdej kategorii produktów.

Klasyfikacja artykułów według kategorii handlowych

Podział towarów w magazynie według ich kategorii handlowej jest być może jedną z najbardziej powszechnych metod podziału towarów. Jednak nic nie powinno być pozostawione przypadkowi, ponieważ niejasny i nieprecyzyjny podział wymagałby większego nakładu pracy na etapie składowania. Zatem przed podzieleniem towaru przystępujemy do zdefiniowania kategorii, które są różne dla każdego magazynu i funkcjonalne dla ich pracy. Postępujemy w następujący sposób:

  • przede wszystkim określamy cele klasyfikacji
  • identyfikujemy charakterystyczne cechy produktów
  • określamy najistotniejsze cechy na podstawie wyznaczonych celów
  • definiujemy klasy w odniesieniu do określonych właściwości przydzielamy artykuły do danej klasy

W razie potrzeby w ramach zdefiniowanej i ustalonej klasy możemy również wyznaczyć podgrupy, aby pogrupować klasyfikację produktów i uczynić ją jeszcze bardziej szczegółową. Są firmy, które mają bardzo różnorodne towary, niektóre bardzo podobne do siebie, ale o różnych cechach, które wymagają starannej i skrupulatnej klasyfikacji.

Po klasyfikacji według kategorii produktu następuje kodyfikacja

Po dokonaniu podziału towarów według kategorii handlowych praca magazynu jednak się nie kończy. Gdy produkty są prawidłowo uporządkowane według wspólnych cech, mniej lub bardziej precyzyjnych, przechodzimy do kolejnego etapu, czyli kodowania. Każda kategoria produktów powinna być jednoznacznie zidentyfikowana, aby nie powodować chaosu w zarządzaniu zakupami i sprzedażą. Kodowanie produktów powinno spełniać określone kryteria i powinno być skierowane na szybkie i dokładne znalezienie potrzebnego towaru, możliwie przy zastosowaniu systemów komputerowych opartych na kodach alfanumerycznych. Na etapie kodowania naszym celem jest osiągnięcie jak najwyższego poziomu w zakresie:

  • dokładności między kodem a produktem
  • zwięzłości, czyli prostoty korzystania z kodu
  • rozszerzalności kodu, przydatnej w przyszłości
  • praktyczności, czyli stosowania kodów praktycznych i funkcjonalnych, ograniczających do minimum zamieszanie w ich rozpoznawaniu
  • znaczenia, czyli wyboru kodów, które kojarzą się z rodzajem produktu, na którym są umieszczone.

Jesteś gotowy, aby zaoszczędzić na kosztach zarządzania?

Skontaktuj się z nami, aby uzyskać bezpłatną indywidualną konsultację

Image

© G&G - PL1180937920 | Powered by ML Soluzioni Web