+48 697 097 742  

Selekcja artykułów niedopuszczonych do sprzedaży

W zarządzaniu magazynem zasługują na uwagę również produkty niedopuszczone do sprzedaży. Są to towary, które trafiły do magazynu przez pomyłkę lub nie przeszły kontroli jakości. Aby zidentyfikować produkty niedopuszczone do sprzedaży, należy przeprowadzić dobrze kontrole na wejściu towarów do magazynu oraz zawsze sprawdzać także towary, które są dostarczane do punktów sprzedaży. Kontrola ma zasadnicze znaczenie dla reputacji firmy i jej wyników ekonomicznych.

Firma G&G dba o dokładne wykonanie i sprawdzenie prac, aby uniknąć zrobienia złego wrażenia poprzez sprzedaż produktów z niedoskonałościami lub co gorsza produktów uszkodzonych.

Inwentaryzacja i kontrola dla selekcji produktów niedopuszczonych do sprzedaży

Inwentaryzacja, czyli raportowanie i katalogowanie produktów znajdujących się w magazynie oraz kontrola towarów to dwa bardzo ważne etapy w zarządzaniu magazynem, ponieważ pozwalają na rozdzielenie towaru gotowego do wysyłki od towaru z wadami lub niedoskonałościami. Towar z wadami lub niedoskonałościami należy umieścić w specjalnej części magazynu, aby jak najszybciej przekazać go kurierowi w celu zwrócenia go do producenta. Zwrot towaru do nadawcy powinien nastąpić po przeprowadzeniu dokładnej oceny i sporządzeniu pisemnego dokumentu wyjaśniającego szczegółowo przyczyny takiego zwrotu.

Firma G&G przeprowadza skrupulatnie każdy rodzaj kontroli jakości, odnotowując właściwości każdego produktu. Towary, które nie przejdą kontroli jakości, są umieszczane w specjalnym dziale magazynu, wraz z kodem ułatwiającym ich rozpoznanie oraz dowodem dostawy potrzebnym do ich odebrania przez kuriera.

Przepisy dotyczące produktów nienadających się do sprzedaży

Może mieć miejsce sytuacja, w której produkty zgodnie z przepisami prawa zostaną uznane za nienadające się do sprzedaży. Dotyczy to towarów, które zawierają określone substancje lub które nie są w pełni zgodne z protokołami wspólnotowymi i dlatego są wycofywane z rynku.

W przypadku wejścia w życie dyrektyw lub okólników dotyczących zakazu sprzedaży niektórych produktów, na osobach zarządzających magazynem spoczywa odpowiedzialność za zbadanie obsługiwanych towarów w celu zidentyfikowania wszelkich produktów należących do tych kategorii. Jeżeli w naszym magazynie znajdą się produkty, które zostały uznane za nienadające się do sprzedaży na rynku, należy je przenieść z ich dotychczasowego miejsca, oznaczyć etykietami jako niedopuszczone do sprzedaży i przechowywać w specjalnym dziale magazynu. Tych towarów nie można odesłać do producenta, ale należy je przechowywać przez pewien okres czasu i udostępniać je do ewentualnych kontroli.

Dbanie o tę szczególną sytuację ma zasadnicze znaczenie dla osób zarządzających magazynem. W takim przypadku zagrożona jest nie tylko reputacja firmy, ale także możliwość spokojnego kontynuowania działalności. Aby dokonać selekcji produktów niedopuszczonych do sprzedaży, firma G&G zatrudnia wyspecjalizowany personel oraz korzysta ze stale aktualizowanego programu zarządzającego, który może być bardzo pomocny w identyfikacji tych wszystkich produktów, których nie można wystawić do sprzedaży.

Jesteś gotowy, aby zaoszczędzić na kosztach zarządzania?

Skontaktuj się z nami, aby uzyskać bezpłatną indywidualną konsultację

Image

© G&G - PL1180937920 | Powered by ML Soluzioni Web