+48 697 097 742  

Uzupełnianie zapasów

Uzupełnianie zapasów jest kluczową i delikatną czynnością dla prawidłowego zarządzania magazynem. Firma G&G jest tego świadoma i oprócz zatrudniania personelu wysoce wyspecjalizowanego w tej dziedzinie, śledzi na bieżąco aktualizacje najnowszych oprogramowań i wdraża najskuteczniejsze metody, aby mieć zawsze do dyspozycji zapas artykułów, jednocześnie unikając nadmiernego i długiego pobytu produktów w magazynie. W zakresie uzupełniania zapasów firma G&G pracuje na dwa sposoby:

  • uzupełnianie zapasów w punktach sprzedaży w oparciu o sprzedane artykuły
  • uzupełnianie zapasów w punktach sprzedaży na żądania sprzedawców.

W obydwu przypadkach firma G&G dba o każdy aspekt uzupełnienia zapasów i zawsze zwraca uwagę na wymagania swoich klientów, których zadowolenie jest niezbędne dla dobrego funkcjonowania firmy.

Uzupełnianie zapasów w oparciu o sprzedane artykuły

Uzupełnianie zapasów w oparciu o sprzedane artykuły jest ostatnio coraz częściej stosowaną metodą zarządzania, ponieważ umożliwia uzupełniania zapasów w punktach sprzedaży w sposób prawie automatyczny, zapewniając również uzupełnienie samego magazynu. Ta metoda pracy opiera się na stałej i terminowej wymianie informacji między osobami zarządzającymi magazynem a tymi, którzy zarządzają zaopatrzeniem punktów sprzedaży. Pierwszy krok polega na stworzeniu wspólnego planu pomiędzy firmami uczestniczącymi w tej procedurze, określającego główne cele. Natomiast drugi krok polega na prognozowaniu popytu i wszelkich powiązanych wyjątków, które pozwalają na zachowaniu margines błędu i zmienności na etapie uzupełniania zapasów. W rzeczywistości każdy wspólny plan powinien uwzględniać możliwość jakichkolwiek zmian na etapie uzupełniania zapasów. Zastosowany schemat nie może być sztywny.

Firma G&G zapewnia maksymalną elastyczność w uzupełnianiu zapasów w oparciu o sprzedane artykuły, za każdym razem badając zmianę popytu na określony produkt oraz jego tendencje na rynku. Uzupełniania zapasów w oparciu o sprzedane artykuły ma wiele zalet, między innymi lepszą i stałą relację między personelem zarządzającym magazynem a firmami partnerskimi, lepszą organizację zapasów i w konsekwencji mniejsze koszty zarządzania.

Ponadto dzięki dobremu funkcjonowaniu tej metody pracy możliwe jest kontrolowanie terminu przydatności produktów, znacznie ograniczając ryzyko ich przeterminowania. Wszystko to przekłada się na efektywność ekonomiczną, co oznacza również poprawę usług i wzrost sprzedaży. Dzięki uzupełnianiu zapasów w oparciu o sprzedane artykuły łatwiej jest prognozować przyszłe zamówienia, a tym samym łatwiej jest kontrolować stan magazynu i całego procesu produkcji.

Uzupełnianie zapasów na żądanie

Pomimo że uzupełnianie zapasów w oparciu o sprzedane artykuły jest z pewnością prostsze w zarządzaniu, firma G&G oferuje swoim klientom możliwość uzupełniania zapasów na specjalne i indywidualne żądania. Klienci mogą zwrócić się do firmy G&G w każdym momencie, w którym potrzebują uzupełnić zapasy, korzystając z usług dodatkowych udostępnionych przez magazyn wraz z wszelkimi niezbędnymi dostosowaniami.

Z uwagi na to, że uzupełnianie zapasów na żądanie nie jest standardową procedurą, jego realizacja może wymagać dłuższego czasu. To jednak nie oznacza długich okresów oczekiwania: w rzeczywistości firma G&G zapewnia swoim klientom maksymalną szybkość, dokładność i niezawodność każdego otrzymanego zamówienia, aby spełnić wymagania każdego klienta.

Jesteś gotowy, aby zaoszczędzić na kosztach zarządzania?

Skontaktuj się z nami, aby uzyskać bezpłatną indywidualną konsultację

Image

© G&G - PL1180937920 | Powered by ML Soluzioni Web