+48 697 097 742  

Wydruk i wycena towaru

Do podstawowych czynności wykonywanych w magazynie należy wycena towarów, która jest ściśle powiązana z etapem inwentaryzacji oraz z całym zarządzaniem produktami znajdującymi się w magazynie. Zatem zarządzanie magazynem oznacza również stałą kontrolę nad stanem towarów przychodzących, magazynowanych i wychodzących, ale także ich wartości pieniężnej, niezbędnej do prowadzenia bilansów firmy.

Każdy produkt w magazynie ma wartość ekonomiczną, czyli cenę, którą należy określić na podstawie wielu czynników, w tym okresu składowania w magazynie, jego jakości i oczywiście wartości samej w sobie.

Wycena towarów w magazynie

Cena określona dla towarów w magazynie nie odpowiada cenie sprzedaży produktów konsumentowi końcowemu. Ceny zdefiniowane na tym etapie, skierowane są do sprzedawców detalicznych i określane są, jak podano powyżej, na podstawie pewnych kryteriów. Zwykle przy wycenianiu towarów rozpoczynamy od analizy ABC. Jest to analiza statystyczna oparta na zasadzie Pareto, która pozwala podzielić produkty na trzy kategorie ze względu na stopień ich ważności i istotności, zarówno z ilościowego, jak i ekonomicznego punktu widzenia:

  • Artykuły należące do kategorii A to artykuły główne, które odnotowują najwyższą wartość obrotów firmy. W praktyce, najczęściej sprzedawanymi artykułami są artykuły charakteryzujące się najwyższym poziomem przepływu w magazynie.
  • Natomiast artykuły należące do kategorii B to artykuły, których ważność jest drugorzędna i mają mniejszy wpływ na wartość obrotów.
  • Na końcu, artykuły należące do kategorii C to artykuły rzadziej kupowane w ciągu roku, a zatem ich liczba w magazynie jest mniejsza niż pozostałych produktów, których wskaźnik rotacji jest wyższy.

Dlatego najpierw analizujemy przesunięcia towarów w magazynie, identyfikując produkty, które mają większy wpływ na obroty firmy i upewniając się, że zapewniamy ich stałą obecność w magazynie. Dzięki temu możemy również określić produkty należące do pozostałych dwóch kategorii. Niemniej jednak proces ten nie stanowi stałej zasady, na którą należy się powoływać. Aby ustalić ceny i zidentyfikować kategorie produktów, należy okresowo aktualizować stan towarów i upewniać się, że zapasom nadawane są odpowiednie priorytety.

Wycena towarów dokonywana na podstawie kosztów

Na etapie wyceny towarów bierzemy również pod uwagę koszty, jakie zostaną poniesione dla każdej kategorii towarów. W odniesieniu do magazynu koszty zwykle dzielimy na:

  • koszty zamówienia, dotyczące kosztów zakupu produktów i kosztów poniesionych na ich dostarczenie, czyli transport i procedury administracyjne i biurokratyczne niezbędne do dostarczenia towaru do magazynu;
  • koszty utrzymania, związane z faktycznym, codziennym zarządzaniem magazynem i zapasami, tj. personel, zakład, media itp.;
  • koszty deficytu, związane z wszelkimi przerwami w zapasach spowodowanymi uszkodzonymi artykułami, anulowanymi zamówieniami i prośbami o rabaty.

Zatem etap wyceny towarów w magazynie wcale nie jest prosty i wymaga dokładnej analizy różnych czynników. Wreszcie, potrzeba unikania zbyt długiego przechowywania niektórych artykułów w magazynie. W przypadku produktów znajdujących się w magazynie od dłuższego czasu, co potwierdzają okresowe inwentaryzacje, uciekamy się do akcji promocyjnych lub rabatów, które mogą ułatwić ich sprzedaż. W ten sposób unika się zapasów i podejmuje się próbę maksymalnego wykorzystania niesprzedanych artykułów, które w przeciwnym razie miałyby negatywny wpływ ekonomiczny dla firmy.

Jesteś gotowy, aby zaoszczędzić na kosztach zarządzania?

Skontaktuj się z nami, aby uzyskać bezpłatną indywidualną konsultację

Image

© G&G - PL1180937920 | Powered by ML Soluzioni Web